//VA
Kommunal forurensning øker
Ellen Hambro direktør for Klima-og forurensningsdirektoratet (KLIF).
Kommunal forurensning øker
Halvparten av de største norske renseanleggene bryter normen de er satt til å holde. Utslipp av fosfor fra kommunale renseanlegg har økt med 1300 tonn de siste ti årene
For lite investeringer i oppgradering og manglende vedlikehold er årsaken. Flere steder flykter man at avløpssystemet er i ferd med å bryte sammen.

Frykter miljøskader
Fra 2004 til 2010 har økningen av utslipp av fosfor, som der den viktigste næringssalten i ferskvann, hatt en økning på om lag sju prosent.
Dette bli møtt med bekymring av myndighetene.

− Utslipp av fosfor til vann og innsjøer kan føre til økt algevekst. Ukontrollerte utslipp via overløp og lekkasjer kan også gi oppblomstring av uønskede bakterier som kan påvirke drikkevannskilder, jordbruksvanning og forholdene på badeplasser, sier Ellen Hambro direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet på KLIFs hjemmeside.

Totalt for landet er utslippene av fosfor fra kommunale avløps¬renseanlegg i 2010 beregnet til i overkant av 800 tonn. Med lekkasjer og overløp fra ledningsnettet blir det totale utslippet nesten 1300 tonn. Dette går fram av SSB sin rapport ”Kommunalt avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2010 - Gebyrer 2011”.

Rapporten bekrefter tidligere aksjoner Klif og Fylkesmannens miljøvernavdelinger gjennomførte i 2008 og 2010.

Tatt på senga
Innen kommunal kloakkrensing er det et stort etterslep i vedlikehold og fornyelse av kloakknettet. Vvsforum har nylig rapportert at annenhver liter kloakk er fremmedvann, som hovedsak skyldes lekkasjer inn til kloakknettet fra grunnen.

På toppen av dette kommer økt nedbør de senere årene. Dette fører til at regnvannet enten sprenger pumpestasjonene eller renseanleggene. I begge tilfeller klarer man ikke rensekravene og kloakken spyles rett ut i miljøet eller passerer urenset gjennom renseanleggene.
Regnvannet kommer med andre ord på toppen av de enormene lekkasjene i kloakknettet.

Norske kommuner er med andre ord tatt på senga av endret klima.

− Det er all grunn til å tro at problemet med store mengder regnvann i avløpsanleggene vil øke framover. Vi kan vente oss mer nedbør mange steder og kraftigere regnskyll som følge av klimaendringer. Mengden vann som ender i avløpssystemet, vil derfor øke. Dagens avløpssystemer er ikke tilpasset klimaendringer, sier Ellen Hambro på KLIFs hjemmeside.

De fleste norske renseanleggene er 30-40 år gamle, og ikke alle kommuner har vært like flinke med vedlikehold og oppgradering.
Denne artikkelen er printet ut fra VVSForum.no
VANytt.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. VANytt.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
180x250 Pipelife
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer