Regjeringen ønsker aksjeselskap og ikke NUF
Det kan være hardt å starte eget. Regjeringen mener at beste selskapsform er norsk aksjeselskap. Illustrasjonsfoto.
DERSOM DU VIL STARTE EGET:Regjeringen ønsker aksjeselskap og ikke NUF
Regjeringen legger opp til at det er mer fornuftig å starte aksjeselskap i Norge enn NUF - Norsk utenlandsk foretak. Stadig færre registrer slike utenlanske selskaper etter at krav til aksjekapital ble senket.
I statsbudsjett for 2013 foreslo regjeringen å innføre skattefri omdanning av norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. 24. juni fastsatte Finansdepartementet forskriftsendringer som gjennomfører endringen.

Formålet med endringen er å legge til rette for at virksomhet med alminnelig skatteplikt til Norge, og som i dag drives gjennom selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet, skal kunne endre selskapsform til norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten at transaksjonen utløser skatteplikt i Norge.

Tidligere medførte avvikling av NUF med overføring av hele virksomheten til et nyregistrert norsk aksjeselskap realisasjonsbeskatning for både selskapet og for dets norske aksjonærer, med mindre omdanning ble gjort gjennom en fusjon hvilket for en del ville være komplisert og krevende.

Dersom man ønsker å gjennomføre omdanningen i inneværende år, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli.

Endringen går inn i rekken av forenklinger som legger til rette for at det skal bli enklere å starte og drive næringsvirksomhet i Norge.

Nye norske regler, som fravalg av revisjon og lavere krav til aksjekapital, har gjort det mer attraktivt å starte norsk aksjeselskap. Dette har blant annet ført til en betydelig reduksjon i antall NUF.
Denne artikkelen er printet ut fra VVSForum.no
VANytt.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. VANytt.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
180x250 Pipelife
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer