Å grave eller ikke grave, det er spørsmålet
MODENT FOR FORNYELSE?: Fortsatt velfungerende leirrør lagt i 1920 som stikkledning til enebolig i Sarpsborg, en situasjon man ofte støter på ved graving eller utkobling av slamavskiller. Selv om røret er ok vil det ofte være en god investering å bruke den åpne an-ledningen til legge et no-dig rør innvendig.
RØRFORNYING:Å grave eller ikke grave, det er spørsmålet
Dersom riktig NoDig-metode benyttes på rett sted, oppnås store økonomiske besparelser, og publikum forskånes for langvarige gravearbeider.

Asplan Viak har på oppdrag fra Porsgrunn kommune, Norsk Vann og SSTT utarbeidet rapporten ”NoDig versus åpen grøft – Miljømessige, økonomiske og juridiske betraktninger” i samarbeid med Advokatfirmaet Haavind as, Bioforsk, CO2focus as og entreprenørene Arne Engelstad as og Sandum as.

Dersom riktig NoDig-metode benyttes på rett sted, oppnås store økonomiske besparelser, og publikum forskånes for langvarige gravearbeider.

I mange år har miljøpåvirkninger blitt diskutert, uten at dette har blitt tallfestet i særlig grad.Rapporten omfatter sammenlikninger av NoDig-utførelse og utskifting ved åpen grøft med hensyn på indikatorer og parametre for miljø- og samfunnsmessige konsekvenser, eksempler på kostnadsbesparelse ved bruk av ulike NoDig-metoder, og juridiske diskusjoner med utgangspunkt i Naboloven og Lov om offentlige anskaffelser.  
Rapporten er vedlagt som pdf.

”NoDig” er en fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med minimal eller ingen graving, og er benyttet i Norge i over 30 år. Teknikken har hatt en formidabel utvikling både utstyrsmessig og kompetansemessig, takket være engasjerte ledningseiere, entreprenører, produktleverandører, rådgivere og den skandinaviske NoDig-foreningen SSTT.

 

Denne artikkelen er printet ut fra VVSForum.no
VANytt.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. VANytt.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
180x250 Pipelife
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer