Norkart samler og styrker VA- satsningen
Norkart samler og styrker VA- satsningen
Vann og avløp omtales som den nye vekstnæringen. Samtidig er ledningsnettet gammelt og kommunene sliter med å fornye det i takt med forfallet. Mobile løsninger og et godt datagrunnlag, sammen med kommunenes fagkompetanse, vil bli viktige verktøy for å møte disse utfordringene.
Skjerpede kvalitetskrav fra myndigheter og publikum til VA-sektoren, sammen med økte interne krav til effektiv drift må møtes med tilrettelagte verktøy og arbeidsprosesser som forenkler arbeidet. Norkart skal bidra med kompetanse og verktøy for å møte disse kravene. 
Et av disse er VA- Felt, som er en ny løsning for redigering av VA-nettet i felt, og hele 25 kommuner bestilte VA-felt i fjorårets siste måned.

Stor på VA
Norkart har lang erfaring innenfor VA-fagfeltet – og nå satser de ytterligere. Norkart har et team på 12 personer som daglig jobber med løsninger innen VA. Ved å forene fagmiljøene innen GISLINE og KOMTEK, rendyrker de nå Vann og avløp som et eget forretningsområde. Med dette kobles den kommunale og den private VA-delen enda tettere sammen. 180 kommuner har valgt Norkarts GISLINE VA-løsninger og 330 kommuner og IKS deres KOMTEK-løsninger.
Før jul lanserte Norkart VA Felt for redigering av VA-nettet i felt, og hele 25 kommuner bestilte VA felt i årets siste måned. 

Bedre beslutningsverktøy
Norkart lanserer i løpet av våren en helt ny løsning som bringer data ut av fagsystemene og inn til ledere og beslutningstakere. Et oppdatert og «levende» datagrunnlag gir god oversikt og kontroll, og et bedre grunnlag for ta beslutninger. Løsningen er i en betaversjon, og er nå klar for pilotering.  Norkart har foreløpig kalt løsningen Norkart VA Dashboard og melder at løsningen vekker oppsikt i kommunene - store som små.
- Dette representer noe nytt i markedet, og vi har tett dialog med kommuner som er tydelig på at dette er noe de har stor nytte av. Nettopp tett dialog med kommunene er viktig for å utvikle og skreddersy løsningen – og vi er i gang med pilotkommuner som har sterke fagmiljøer innenfor VA og ikke minst store ambisjoner, sier Arne Tøstibakken, Fagansvarlig på VA.
Løsningen presenterer i første omgang VA-nettet sammen med andre nødvendige data og datakilder kommunen har som er nødvendig for å få et godt beslutningsgrunnlag - eksempel ulike typer driftsdata. Foruten egne data, kan også data fra eksterne datakilder benyttes-eksempel data om nedbør og flom. Det er kundens ønsker og behov som er avgjørende for hvilke data som skal benyttes

Arne Ronny Tøstibakken hos Norkart er faganasvarlig VA
Digitalisering i praksis
- Vi har et av Norges sterkeste kompetansemiljø på GIS- analyser og visualisering - og de merker økt etterspørsel etter bistand nå i etterkant av «overvannsutvalgets» nylig fremlagte rapport som er sendt ut på høring. Vi har blant annet blitt forespurt om bidra i et felles overvannsprosjekt der kommuner på både norsk og svensk side av riksgrensen i Østfold er med, sammen med andre leverandører og sentrale VA-aktører i Norge og Sverige,  nevner Tøstibakken.

Partnerskap
Tøstibakken kan fortelle at Norkart har en partnerstrategi innenfor VA – og foruten å øke selskapets VA-kompetanse, bygger de også opp et nettverk av partnere og rådgivere.
- SMS er fremtidens kommunikasjonsplattform, og vi har inngått et samarbeid med teknologiselskapet FramWEB. Dette gjør at vi får integrert SMS varsling direkte i GISLINE og KOMTEK» forteller Tøstibakken videre.
- Vi har et utstrakt samarbeid med regionale driftsassistanser for vann og avløp, og har inngått en avtale med det nystartete selskapet Geoaqua AS som gir oss tilgang på solid VA-kompetanse. Det er veldig positivt at Geoaqua har fått agenturet på ny og innovativ rørinspeksjonsteknologi som Norkart nå får tilgang til.  At vi også nylig har inngått partneravtaler med Telenor og Microsoft - gjør oss rustet til å hjelpe kommunene til å møte morgendagens utfordringer innen vann og avløp, avslutter Arne Ronny Tøstibakken.
Denne artikkelen er printet ut fra VVSForum.no
VANytt.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. VANytt.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
180x250 Pipelife
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer