Erstattet renseanlegg med pumpestasjon
Pumpestasjon under bygging
Erstattet renseanlegg med pumpestasjon


Gjerstad kommune hadde to avløpsrenseanlegg, men valgte av flere grunner å redusere til ett. Med smart kloakkpumpestasjon og tynn overføringsledning har man fått en rimeligere og mer framtidsrettet VA-løsning.

Et renseanlegg må stadig oppgraderes for å henge med offentlige krav og forventinger om effektivitet.
I Gjerstad kommune har man lenge vært klar over at det er kostbart å sitte med to renseanlegg. Derfor vurderte man muligheten for å gjøre det hele litt enklere.
- Det er alltid dyrere å ha to anlegg. Det ene var slitent og lå dårlig til for bl.a. slamtransport. Derfor ba vi Asplan Viak om å se på mulighetene for å samle det hele i ett og foreslå en totalt ny løsning for oss, sier avdelingsingeniør Jonas Gruer i Gjerstad i kommune til VANytt. 

Muligheter i vann

De to renseanleggene ville uansett ha behov for oppgradering i nær framtid, men ett av de var av nyere dato og hadde mer sentral plassering, like ved E18 sør i kommunen. En løsning man derfor ønsket å få vurdert var å etablere en pumpestasjon i stedet for renseanlegget i nord og legge rørledning gjennom Gjerstadvannet, og på denne måten også slippe unna med mindre gravearbeid.

-  Å legge sjøledning er ofte et godt alternativ, og det finnes en rekke nye løsninger. Vi foreslo en vektet ledning med 25 % luftbelastning. Dette betyr at ledningen ligger godt på bunn selv om den skulle bli fylt med 25 % luft, det var etter vår vudering tilstrekkelig, sier rådgiver i prosjektet Per Helge Tomren hos Asplan Viak til VANytt. Tomren synes forøvrig at kloakkledninger ofte blir overbelastet med lodd i Norge.
Vekting av ledninger i sjø har for mange å gjøre med frykten for gassutvikling.

- Dette er ikke noe problem med rør som er i drift, og som driftes på riktig måte, siden gassene løses inn i vannet. Imidlertid kan det være problem med H2S i endene av ledningen, det bør man se opp for, sier Tomren til VANytt.

SE PÅ TEGNINGER (2.86 kb)Gass ikke problem
Røret som ble valgt var en 5.800 meter 90mm SESU-pipe (Synkerør) for avløp fra Hallingplast, levert som 16 kveiler à 350 m, og 1 kveil à 200 m. Entreprenør var Lundseth & Valle. 
I tillegg til selve ledningen ble det lagt flere landtak inn fra ledningen slik at man enkelt kan koble seg på i framtiden. Øvrig strekning lå også bra til rette for nedgraving, blant annet gjennom myr.
- Nå ett år etter at anlegget kom i drift ser vi at løsningen har vært god, og all kloakken havner på et sted der vi kan sette inn ressurser i oppgradering av renseanlegget, sier avdelingsingeniør Jonas Gruer i Gjerstad til VANytt.

Et faktum som styrker beslutningen er at det i hovedsak er i denne delen av kommunen man forventer vekst.

- Nå handler det om å hindre fremmedvann i avløpsvannet, og å få koblet på de som ligger naturlig til den nye avløpsledningen, mange av disse har tidligere ikke hatt et tilibud, sier Gruer. 

N-Pumpe fra Flygt

Den nye pumpestasjonen ligger i Egdalen og pumper avløpet til Gjerstad RA på Sundebru RA, som er fra 1989 og pr i dag har god kapasitet.
- Det spesielle med denne pumpestasjonen er at den skal pumpe med et trykk på hele 75 mVs, og samtidig en kapasitet på kun 3,0 l/s. Her har vi derfor levert vår Flygt N-pumper i SH- utførelse (SH= Super High Head), dette er en pumpe i solid utførelse og som er er utviklet nettopp for små avløpsmengder og høye trykk, som her i Gjerstad. N-pumpene har også meget høy virkningsgrad, noe som gir lave strømkostnadene og er svært motstandsdyktige mot slitasje, som gir lave vedlikeholdskostnader, sier filialsjef Tom Skrøvje ved Xylem i Kristiansand. 
Skrøvje forteller at N-pumpen har en enestående egenskap til å holde høy virkningsgrad selv etter lang tids drift i nettopp kommunalt avløpsvann.


Om det kommer større partikler i pumpa(kluter etc) enn hva den ellers ville kunne viderebefordre vil løpehjulet reagerer med å bevege seg oppover på akslingen.Truser og energi

Tilstopping av pumper i som følge av truser, sokker, vaskefiller etc er et velkjent problem. N-pumpen har imidlertid et system for selvrens som er avgjørende om man skal pumpe så små vannmengder som dette, og med så høyt trykk.

- Om det kommer større partikler i pumpa(kluter etc) enn hva den ellers ville kunne viderebefordre vil løpehjulet reagerer med å bevege seg oppover på akslingen. Denne patenten er kalt ‘’Adaptiv N’’ og de 4 pumpene i Gjerstad er også utstyrt med denne patenten, forteller Skrøvje, som legger til at bruk av pumper med kvernsystem, mye brukt i private avløpsanlegg med korte driftstider gir i kommunale pumpestasjoner ofte svært høye vedlikeholdskostnader og ønskes ikke benyttet hvis det er mulig å unngå.
- Så effektive er Flygt N-pumper at vi i Xylem har hatt en kampanje over lengre tid der vi garanterer minst 25% strømbesparelse ved utskifting til denne pumpetypen, sier Skrøvje.

Xylem har levert mer enn 9000 prefabrikerte pumpestasjoner i Norge og er den største leverandør av kommunale pumpestasjoner i Norge. De fleste av disse pumpestasjonene er produsert i glassfiber men man leverer i dag også store kommunale pumpestasjoner utført i PE-plast (polyetylen).
 
SESU-pipe: Synkerør ble lansert av Hallingplast i 2014, under det årlige Hallingtreffet. Siden dengang er produktet utviklet, og leveres fra 32-315mm, på kveil og i rette lengder. Fordelene er enklere logistikk og håndtering for installatør, samt et bedre beskyttet rør for ledningseier. Kappen er i mineralblandet PP, har samme levetid som røret, og rørledningens levetid bestemmes derfor ikke av verken betong eller bolter.

Denne artikkelen er printet ut fra VVSForum.no
VANytt.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. VANytt.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
180x250 Pipelife
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer