Har anmeldt tredve personer fra 11 kriminelle byggenettverk
Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NAV kontroll og kemeneren er oftere sammen ute på kontroll. Det gir gode resultater i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, (Foto: Bård B. Løvvig, Skatteetaten)
Har anmeldt tredve personer fra 11 kriminelle byggenettverk
Arbeidstilsynet har stanset 16 byggeplasser grunnet fare for liv og helse, eller som pressmiddel grunnet manglende dokumentasjon. 20 prosent av de kontrollerte arbeidstakerne manglet gyldige HMS-kort.
- Det utøves fortsatt mye grov arbeidsmarkedskriminalitet i byggebransjen i Oslo-området, sier koordinator for a-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug. 30 personer er så langt anmeldt som følge av de 11 nettverkene senteret har avdekket.

I løpet av 2016 kontrollerte a-krimsenteret i Oslo 398 virksomheter med 1162 arbeidstakere i Oslo-området. De fleste av disse kontrollene var rettet mot byggebransjen.

Samarbeidet i Oslo består av Skatt øst, Arbeidstilsynet, politiet, kemneren, tolletaten og NAV. – Der vi finner kriminalitet innen arbeidsmiljø eller skatt, er det gjerne også trygdekriminalitet, og vi finner igjen bakmenn og nettverk som strekker seg over flere bransjer, forteller Marhaug.

Underbetalte og dårlige arbeidsvilkår

Arbeidstilsynet har stanset arbeidet på 16 byggeplasser grunnet fare for liv og helse, eller som pressmiddel grunnet manglende dokumentasjon. 20 prosent av de kontrollerte arbeidstakerne manglet eller hadde ugyldige HMS-kort. I tillegg er det flere saker der arbeidstakerne ikke har fått utbetalt den lønnen de har krav på. NAV har også avdekket flere saker med mistanke om trygdesvindel.

- Vi opplever de kriminelle som tilpasningsdyktige. Det handler om opplevd oppdagelsesrisiko og tilgang til raske penger. De kriminelle flytter seg til bransjer hvor det er lavere risiko for å bli oppdaget og der det er tilgang til offentlige midler.

Resultater fra a-krim samarbeidet i Oslo i 2016
Kontrollert 398 virksomheter/selskaper og 326 byggeplasser med over 1160 arbeidstakere
Stanset arbeidet (helt eller delvis på) 16 byggeplasser og gitt 233 pålegg om HMS-kort (manglende eller ugyldig)
Avdekket 11 kriminelle nettverk
Avdekket 9 saker som har medført endrede stønadsforhold
Anmeldt 30 forhold og gitt fire forelegg
I tillegg har a-krimsenteret vært en vesentlig bidragsyter ved avdekking av for lite innrapportert inntekt og avgift innen bygg og anlegg i
Skatt øst:
231 millioner i økte inntekter
86 millioner - MVA
85 millioner - Arbeidsgiveravgift

A-krimsenteret i Oslo
Består av Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV kontroll, Tolletaten, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt.
25 medarbeidere
Er del av Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet
Denne artikkelen er printet ut fra VVSForum.no
VANytt.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. VANytt.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
180x250 Pipelife
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer