Svømmehallen i røyken
Svømmehallen i røyken
Røykenbadet er et totalentreprise prosjekt NCC har vunnet i konkurranse med andre større entreprenører for Røyken kommune. Kontrakten ble skrevet i juni 2015 og grunnarbeider startet i aug. 2015. Badet er finansiert av kommunene Røyken og Hurum (5%) i felleskap.
Ved siden av selve svømmehallen og garderober med tekniske rom og andre driftsrelaterte arealer rommer bygget helsedel med bredt tilbud til kommunen sine innbyggere (tannlege, legekontor, naprapat, fysioterapeut, frisør). I 3. etg. er det eget treningssenter, klatre- og buldre rom over hele tre plan og kiosk/kaffe i inng. partiet. Svømmehallen utgjør dermed en stor del av kommunen sitt splitter nye bygg på ca. 8.500m2.

Mao. er bygget et konsept bygg hvor de ulike delene i bygget er avhengig og drar nytte av hverandre og som gjør at man håper at bygget vil i lang tid tjene Røyken, Hurums og omkringliggende kommuner. Helse og velvære har lenge vært Røykenbadets slagord. I programmet lå blant annet energivennlige løsninger, automatisk vannrenseanlegg, bestandige materialer og svømmeanlegg for alle aldersgrupper. For at alle bruksarealer skal være velfungerende er det en del krav til bygningskonstruksjoner og teknikk i bygget. Samspillet der og behov for aktørenes forståelse for byggets utfordringer rundt utforming, planlegging og utførelse var av stor betydning for hvor vellykket prosjektet ville være. Dette var noe som det ble lagt stor fokus på i prosjekteringen. 

Bygget ble overlevert 30.11.2016. knappe 1,5 år etter byggestart. Røykenbadet åpnet for besøkende rett etter nyttår og offisielt 13.1.2017. etter at ansatte fikk etablert alle nødvendige rutiner for drift i de ulike delene av bygget. Besøkstallene har vert over alle forventninger de første månedene og varmtvannsforbruket måtte derfor utvides. Større andre tilpasninger i anlegget har vi ikke avdekket behov for i prøvedrift.

Alle tekniske leverandører har kjørt opplæring av driftsleder/personalet før overtakelse av bygget til BH fant sted. Pga. prøvedriftsperioden passet godt med vinter sesong er nå alle anleggene fintunet mot hverandre 4 mnd. etter overlevering og noen mindre justeringer er nå foretatt. Røykenbadet er nå i avslutning hva gjelder prøvedriftsperiode med befaringer, rapporter, møter osv. Denne avslutningsfasen sikrer BH at anleggene fungerer som forutsatt og at man får en så smidig overlevering fra entreprenørene til driftspersonalet ved Røykenbadet som mulig.

Rambøll prosjekteringsgruppe (Oslo og Drammen) og Nuno Arkitektur har stått for all prosjektering, helt fra ide stadiet til arbeidstegninger i tett samarbeid med NCC prosjektledelse og BH. NCC, tidligere Asker kontor (Nåværende NCC Building, distriktskontor Sør) har samarbeidet tett med NCC Sverige og har bearbeidet prosjektet til en vis grad i forhold til tidlig fase. Valgene som er gjort er i hht. NCC konseptet, som ønskes benyttet i alle NCC sine prosjekter som innbefatter bassenger. Dette konseptet som omfatter både bygningsmessige og tekniske løsninger har også gjort det mulig å bygge hallen på så kort tid.

Det ble tidlig bestemt av kommunen at det ønskes stål bassenger og byggets rammer og ulike opsjoner ble også forholdsvis raskt besluttet. Kun barnebassenget er flislagt og utformet tradisjonelt, i plass støpt betong. Fordelene ved stålbassengene er blant annet at de er raskere å ferdigstille så allerede et år etter første spadestikk startet påfylling av vann i de første bassengene.

Prosjektet hadde ikke vert gjennomført uten NCC sine underleverandører, deres formenn og ansatte og uten deres tette samarbeid seg i mellom. Utførende på teknisk side var:
Stålbassenger/renseanlegg (BWT),
Ventilasjon og SD (Bryn Ventilasjon m Nortech)
Rør, varme, sprinkel (Oras AS Drammen)
Elektro (Ask Elektro).
Billettsystem og adgangssperrer (Enwa)

BWT-beskrivelse av anleggene.
Svømmebassengene i Røykenbadet drives av fire renseanlegg med følgende sirkulasjonsmengder;
#1 - 300 m3/h hoved-, stup-, og barnebasseng
#2 - 250 m3/h for opplæringsbasseng nr.1 (m/hev-senk bunn) og opplæringsbasseng nr. 2
#3 - 30 m3/h for boblebad
#4 - 10 m3/h for kaldkulp
Alle 4 anlegg er utstyrt med sandfilter og har helautomatisert PLS-drift av seneste type der det er lagt vekt på best mulig driftsøkonomi. I dette inngår belastningsstyrt drift.
Alt vann sirkuleres gjennom UV-anlegg med mediumstrykk UV-lampe som belyser hele vannstrømmen med bredspektret ultrafiolett lys. Dette bidrar til å eliminere virus og bakterier, og bryter ned bunnede klorforbindelser.
Vannet som har vært benyttet til returspyling av sandfiltrene går gjennom et renseanlegg med ultrafiltrering og RO (omvendt osmose). Dette anlegget gjenvinner ca. 70 % av returspylevannet som deretter tilbakeføres til hvert bassengsystem.
Boblebadet og kaldkulpen er plassert utendørs, og tappes ned til utjevningstankene på kveldstid for å spare energi. Renseanleggene kjøres da på internsirkulasjon.
Svømmebassengene er bygget i syrefast stål der bassengbunn og trappetrinn er preget med sklisikkert mønster. Stålbasseng ble vurdert som mer bestandig og mindre vedlikeholdskrevende over tid kontra flislagt betongbasseng, og livsløpskostnadene blir dermed lavere.
Denne artikkelen er printet ut fra VVSForum.no
VANytt.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. VANytt.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
180x250 Pipelife
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer