Del |
Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner i Østfold. Selskapet er et kompetanseselskap innen VA som yter bistand til avløpsrenseanleggene og kommunenes tekniske etater. Vi er 7 ansatte og leier i dag kontorlokaler hos FREVAR KF på Øra i Fredrikstad. Der er vi en del av et stort faglig og sosialt miljø. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter knyttet til de kommunale vann og avløpstjenestene innen driftsassistanse/driftsansvar, planarbeid, kvalitetsarbeid, beredskap, prøvetaking og rapportering, kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og kompetanseutvikling. I noe grad ytes også tjenester til industribedrifter og private renseanleggseiere. Per i dag omfatter tjenestene ledningskartlegging/GeminiVA-arbeid for de fleste små og mellomstore kommunene, akkreditert prøvetaking for renseanleggene i Østfold, kontrollordning for spredt avløp/minirenseanlegg, generell VA-faglig rådgivning, og arrangementer som kurs, fagturer og samlinger for VA-miljøene i eierkommunene.
Daglig leder DaØ IKS
Stillingsinformasjon
Stillingstype:Fast
Firma:Driftsassistansen i Østfold IKS
Sektor:Offentlig
Arbeidstid:Heltid
Antall stillinger:1
Stillingsbeskrivelse
Det søkes etter en siving, evt. ingeniør, med faglig kompetanse innen vann- og avløpsfagfeltet som også har gode samarbeids- og ledelsesevner.

Stillingen krever at man kan arbeide systematisk og at man er selvstendig og fleksibel. Det kreves god muntlig og skriftlig formidlingsevne og kjennskap til kvalitetssystemer. Personlige egenskaper vektlegges spesielt siden nettverksbygging, synlighet hos eierkommuner og samarbeid med oppdragsgivere er en viktig del av stillingen. God kjennskap til VA-miljøet i Østfold er en fordel.

I stillingen inngår rådgivning innen fagfeltet og ansvar for den daglige driften av selskapet, med blant annet budsjett og økonomiansvar, saksbehandling for styret og oppfølging av vedtak fattet av styret og representantskapet. Videre har daglig leder personalansvar for 6 selvstendige og kompetente ansatte. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag.

Daglig leder har den spennende og utfordrende oppgaven å utvikle selskapet på en slik måte at tjenestetilbudet tilpasses det som etterspørres av eierkommunene og private kunder. Det arbeides med en mulig utvidelse av selskapet.

Stillingen medfører en del reisevirksomhet i Østfold og det er en forutsetning at man disponerer egen bil og til enhver tid har gyldig førerkort - klasse B. Vaksinering i forhold til arbeidsoppgaver er en forutsetning. Det er betingelser etter avtale og kjøregodtgjørelse etter statens satser når privat bil brukes. For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i klp med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn. Øvrige tilsettingsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. For mer informasjon om DaØ se www.dao.no. For nærmere opplysninger om stillingen kontaktes daglig leder Tor Gunnar Jantsch på telefon 920 44 324.

Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. DaØ kan vurdere unntak fra offentlighet etter begrunnet forespørsel. Ta i så fall direkte kontakt med kontaktperson. Søknadsfrist 24. februar, 2017.

Søknad med CV sendes:

Driftsassistansen i Østfold IKS, Postboks 1430 C/O FREVAR KF, 1602 Fredrikstad, eller til tor.jantsch@dao.no
FINN-kode: 90342615
Søk på stillingen
Søknadsfrist:24.02.2017
Merkes:Daglig leder DaØ IKS
Kontaktinformasjon

Driftsassistansen i Østfold IKS

KontaktpersonTor Gunnar Jantsch
TittelDaglig leder
E-postSend e-post
WebHjemmeside
Telefon920 44 324
AdresseHabornveien 61
1630 Gamle Fredrikstad
Norge
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
180x250 Pipelife
Vaillant - 106x60
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer