Vann- eller kloakklekkasje gjør oss engstlige

Men brann gjør oss mest redd

0

. 15 prosent mener at innbrudd er det verste som kan skje, mens vann- eller kloakklekkasje kommer på tredjeplass. 

Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for If Skadeforsikring.

– Selv om det skjer de færreste, gjør brann et voldsomt inntrykk når vi ser flammene på tv eller i virkeligheten, sier konserndirektør Line M. Hestvik i If Skadeforsikring.

Engstelsen er størst i nord, der 64 prosent svarer at de er mest redd for brann. I Oslo og Akershus er andelen nede i 52 prosent. Her er flere enn ellers i landet mest redd for innbrudd.

– At folk i Oslo-området er minst redd for brann, kan skyldes at folk i byene i større grad stoler på at brannvesenet er raskt på pletten, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

– Men enten man bor i by eller land, må man være sin egen brannmann. En bolig kan være overtent på 3-7 minutter, mens brannvesenet ofte trenger over ti minutter på å rykke ut, sier han.

Enkle forhåndsregler
Kvinner er mer redd for brann enn menn, viser If-undersøkelsen.

– Tar du forhåndsregler, er det ingen grunn til å gå rundt og være redd for brann. Ha røykvarsler og brannslukkingsapparat i hver etasje. Det beste er en kombinasjon av ionisk og optisk røykvarsler, og helst seriekoblet, sier risikoingeniør Tore Aarnes i If Skadeforsikring.

Kontroller utstyret jevnlig. Et pulverapparat skal kontrolleres hvert femte år og på service hvert tiende år.

Bommer på tiden
Den ferske If-undersøkelsen viser at de fleste overvurderer hvor lang slukketid de har med et brannslukkingsapparat. 68 prosent, eller to av tre, tror de har mer enn 15 sekunder til rådighet før apparatet er tømt.

Et vanlig sekskilos pulverapparat er tomt på 10-15 sekunder.

– De fleste har ikke prøvd et brannslukkingsapparat, og det er nok forklaringen på de urealistiske forventningene. Det smarteste er å teste et apparat under kontrollerte forhold, slik at du erfarer at det går an å starte og stoppe i stedet for å tømme alt på én gang, sier Tore Aarnes i If.

Nesten halvparten av de som bommer på tiden mener at de har mer enn 30 sekunder på seg.

Husbrannslange godt supplement
Også Norsk brannvernforening mener det er så som så med kunnskapene i håndtering av slukkeapparat her i landet.

– Derfor slår vi ofte heller et slag for husbrannslangen som et alternativ eller tillegg til pulverapparatet. Husbrannslangen er enklere å håndtere og har ubegrenset slukketid så lenge man har vann. Men den skal selvsagt ikke brukes mot olje- og frityrbranner, sier Dagfinn Kalheim.

Folk med yrkesfaglig utdannelse har mer kunnskap enn folk med universitets- eller høyskoleutdannelse. Andelen som tror de har mer enn 15 sekunder til rådighet før brannslukningsapparatet er tømt, er henholdsvis 57 og 71 prosent.