Vinnerne av fotokonkurransen ”Vann i fokus”

Konkurransen har vært populær og over 450 bilder har deltatt. Bildene viser at vann har stor betydning for publikum og at følelser settes i sving når man skal beskrive og bruke vann.

0

Juryen har bestått av representanter fra Klima- og forurensningsdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for naturforvaltning. Juryen har vektlagt bilder som viser menneskers bruk av og påvirkning på vann.

Se bildene på:
http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Nyheter/Vinnerne-av-fotokonkurransen-Vann-i-fokus/