Det er gjeldsfest likevel

Forvirring om gjeldsveksten oppklares nå av Statistisk sentralbyrå. Veksten er fortsatt rekordhøy.

0

Tidligere denne uka melde Kommunal Rapport at gjeldsveksten i kommunesektoren var kraftig nedjustert for hele 2010, etter at SSB hadde korrigert tallene for hele året. Nå kommer kontrabeskjeden: Det er fortatt svært høy gjeldsvekst.

SSB har nå rettet statistikken på nytt, og da viser tallene at årsveksten er på 14,3 % – omtrent det nivået veksten har ligget på i snart to år.

Brutto gjeld utgjorde ved utgangen av september 280 milliarder kroner – 35 milliarder kroner mer enn for 12 måneder siden, og drøyt 22 milliarder kroner mer enn ved nyttår.

Det er forskjell på brutto og netto gjeld, men penger som lånes skal gå til investeringer i egne anleggsmidler, og kan ikke stå lenge på kommunens bankkonto. Kraftig økt gjeld betyr derfor også økte rente- og avdragsutgifter. Med en årsvekst på 35 milliarder kroner og et gjennomsnittlig rentenivå på 3,5 %, vil den nye gjelda brutto koste kommunene over 1 milliard kroner neste år.

Feilen i statistikken oppsto da Kommunalbanken endret noe av sin rapportering. Dette ble ikke oppfanget av SSB, som dermed publiserte feil 2010-tall i første runde.