Søker kulturbyggutvikler for Oslos gamle renseanlegg

Forsvarsbygg søker interessenter som kan utvikle Oslos gamle renseanlegg til kulturrelatert virksomhet for publikum.

0

Oslos gamle renseanlegg på Akershus festning skal få nytt liv. Forsvarsbygg søker nå etter en aktør som kan utvikle eiendommen til et nytt kulturtilbud for Oslos befolkning. 

Eiendommen ligger under festningsplassen rett ved operaen i Bjørvika og Aker brygge. 

– Dette er den siste industribygningen i hjertet av Oslo sentrum som står tom, sier prosjektleder Thor Krogh i Forsvarsbygg til Innodesign.no. 

Forsvarsbygg søker etter en profesjonell aktør som kan utvikle eiendommen. Utlysningen er i tråd med visjonen for Akershus festning som tilsier at eiendommen skal utnyttes til kulturrelatert virksomhet for å øke publikums bruk av festningen. 

– Forsvarsbyggs mål er sammenfallende med Oslo kommunes mål om å gjøre Kvadraturen til en inviterende og levende del av Oslo sentrum. Samtidig skal områdets særpreg og karakter tas vare på, sier Krogh. 

Den tomme industrihallen ligger delvis under bakken og er ca. 125 meter lang og ca. 30 meter bred. Høyden under taket er ca. 15 meter.

 – Plasseringen, kombinert med den enorme størrelsen, kan gi rom for praktisk talt alle former for kulturrelatert virksomhet som er åpen for publikum, sier Krogh.

Renseanlegget ble bygget i perioden 1938 til 1940. Bygningen fungerte som Oslos renseanlegg frem til driften opphørte i 1979. Siden den gang har bygget stått tomt. Industrianlegget har inngang fra Kongens gate i Kvadraturen og er et solid byggverk i betong. 

– Dette er en katedral i råbetong med søyler og synlig dragere. Her finnes muligheter til å kombinere store og mindre volumer med innhold som samlet kan skape et unikt opplevelsessenter, sier Krogh, som selv er arkitekt. 

Les hele artikkelen på Innodesgn.no