Staten brukte 3,3 milliarder til konsulenter i fjor

Aldri før har staten handlet for så store beløp hos konsulenter som i fjor. Dette viser en undersøkelse som Senter for statlig økonomistyring og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført, skriver Dagsavisen. Forsvarsbygg vil ikke oppgi konsulentutgiftene.

0

Undersøkelsen viser at 13 departementer og Statsministerens kontor, alle statlige tilsyn og direktorater, samt 72 øvrige forvaltningsorgan kjøpte tjenester fra konsulenter for 3,3 milliarder kroner.

Videre avdekkes det at sju av ti offentlige virksomheter mangler strategier, og rundt halvparten mangler interne retningslinjer for kjøp og bruk av konsulenttjenester.

På toppen av det hele har verken Statens vegvesen, Nav eller Forsvarsbygg vært villige til å oppgi sine konsulentutgifter for fjoråret.

Riksrevisjonen har likevel regnet ut at Statens vegvesen la igjen 1,4 milliarder kroner hos eksterne konsulenter i 2009. Tidenes dyreste konsulentprosjekt fra veivesenets side er for øvrig Bjørvikatunnelen, der konsulenter fikk en kvart milliard kroner av prosjektets totale prislapp på 5,9 milliarder kroner. Dagsavisen har regnet ut at konsulentene fikk nær 230.000 kroner for hver meter Bjørvika-tunnel.