– Flere tilskuere enn spillere

Byråkratisk byggebransje

0

Byggebransjen er i ferd med å bli så byråkratisk at antall tilskuere snart overstiger – og i hvert fall – overmanner de som utfører det fysiske arbeidet, skriver Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Selvaagbygg i en kommentar på Bygg.no.

Som entreprenørleder ser jeg eksempler daglig på dette. Jeg tror det er nødvendig å reflektere over om myndighetene og bransjen ønsker denne utviklingen, – og om dette gir den kvaliteten og verdien for pengene som er meningen. Hvis det i det hele tatt er tenkt at det skulle bli slik… Min påstand er at utviklingen mot mer byråkrati er feil vei å gå. Planlegging og bygging er, eller bør være, mer praktisk enn teoretisk, skriver han og nevner noen eksempler, blant annet dette:

• I en konkret reguleringssak vi arbeider med er det 7-8 overordnede og lite presise statlige og kommunale dokumenter som knapt viser til eiendommen reguleringsforslaget må vurderes opp mot. Hvert dokument er på mellom 40 og 200 sider. Noen av dokumentene er ikke vedtatt, men forslag, og noen henviser til andre som henviser tilbake. Man går i sirkel uten å bli særlig klokere. Enkelte instanser må uttale seg fire ganger til reguleringsforslaget før det sendes fra administrativ til politisk behandling.

Han påpeker at det er kommet ny Plan – og bygningslov med tilhørende forskrifter. Både SAK10 og TEK10 innføres gradvis. Veilederen til TEK10 kommer sigende etter hvert, og de forskjellige områdene i forskriften har forskjellige innførings- og overgangsordninger. Veilederen foreligger ikke i papirkopi, men oppdateres, suppleres og korrigeres kontinuerlig på nettet med store bokstaver «foreløpig» på hver side. Kanskje det ville være mer hensiktsmessig å ha veiledningen klar samtidig som forskriften innføres og at det var lettfattelig når forskriften gjaldt fra? Satt på spissen så har vi i dag en teknisk forskrift uten anvisning om hvordan noen av kravene skal løses, skriver Jon-Erik Lunøe.

Les hele hans kommentar på Bygg.no