Norconsult overtar Palm & Bratlie

Norconsult AS overtar pr. 1. januar 2011 alle aksjene i Palm & Bratlie AS, og forsterker dermed sin tilstedeværelse i Hedmark og Oppland. Palm & Bratlie fortsetter fra samme dato sin virksomhet som en integrert del av Norconsult i dagens kontorlokaler på Gjøvik. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

0

Norconsult AS, Norges ledende tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, overtar pr. 1. januar 2011 Palm & Bratlie AS. Palm & Bratlie har drevet rådgivende virksomhet innenfor byggprosjektering og prosjektadministrasjon siden 1994, og har en sterk posisjon i regionen.

-Palm & Bratlie og Norconsult har samme syn på framtiden. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig bra sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer. Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene nye og tidligere kunder på en enda bedre måte, sier daglig leder i Palm & Bratlie AS, Bjarne Palm.

Norconsult har fra før tverrfaglige kontorer både i Lillehammer og Hamar, og sammen med miljøet i Palm & Bratlie representerer Norconsults samlede rådgivermiljø i regionen totalt ca 60 ansatte. Sammen med et sterkt bygg/PA-miljø i Palm & Bratlie er målsettingen at Norconsult skal framstå som det foretrukne, mest komplette og tverrfaglige rådgivende ingeniørfirma mot markedet i innlandet – Hedmark og Oppland. Ved kjøpet av Palm & Bratlie er et nytt geografisk område dekket.

– Med kjøpet av Palm & Bratlie forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet betydelig i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent fagmiljø. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag, sier administrerende direktør i Norconsult, John Nyheim.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge selskap. Begge selskap ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, for å trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.