På tide å løfte blikket?

Det er nytt år og kanskje på tide å løfte blikket. Særlig om du bor på ett av de mange stedene snøen laver ned for tiden.

0

Nærmer snødybden seg en halv meter, kan det bli en dyrekjøpt erfaring å unnlate å måke taket. Foto: SINTEF Byggforsk

Det har begynt å snø, og det skal fortsette. Ifølge Meteorologisk institutt kan det komme opp mot 40 cm nysnø i sørlige deler av landet de neste dagene, mens det lenger nord er mange som allerede har tung last på taket. Hvert år kollapser flere bygninger i Norge på grunn av snø, og nå har forskningsleder Vivian Meløysund ved SINTEF Byggforsk tatt doktorgraden på temaet ”Snølast på tak” ved NTNU.

Forbedrede metoder
Doktorgradsavhandlingen Prediction of local snow loads on roofs presenterer blant annet resultater fra en stor feltundersøkelse av 20 bygninger i 10 norske kommuner, og tar for seg konstruksjonssikkerhet og pålitelighet i forbindelse med store snø- og vindlaster. I tillegg presenteres forbedrede metoder for beregning av snølast på tak.

– Undersøkelsen viser at en stor del av norske bygninger ikke har den pålitelighet med hensyn til snølast som myndighetene i dag stiller til nye bygg. Store snømengder på kort tid kan derfor føre til utfordringer, spesielt når store takflater må måkes. Det er store variasjoner av snølast på tak, også innenfor korte geografiske strekninger. Avhandlingen har utviklet metoder for i større grad å beregne snølast på tak som funksjon av lokalt klima, sier Meløysund.

Følg med på huset
Meløysund anbefaler å følge med på eventuelle endringer i huset når det er mye snø på taket.

– Når dører og vinduer går tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være et varsel om at belastningen er betydelig. Noen ganger vil du også kunne høre knirk og smell i konstruksjonen. Da kan det være fare på ferde, sier hun.

Når du måker taket, bør det gjøres jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnere fordelt belastning. La det være igjen 10–20 cm snø på taket, ellers er det er lett å skade taktekningen. Og vær nøye med sikkerheten.

– Husk å sikre deg forsvarlig når du måker taket. Unngå i tillegg å lage renner på tvers av takfallet. Dette kan føre til at store snømengder settes i bevegelse samtidig, advarer Meløysund.

Har ansvar
Kommunal- og regionaldepartementet minner i en pressemelding om at alle byggeiere, og spesielt kommunene og andre eiere av skoler, barnehager og store publikumsbygg har ansvar for at det ikke er mer snø på taket enn bygget tåler.

– Folk oppheld seg både inni og utanfor bygg. Ved å fjerne snøen før han blir for tung, kan vi førebyggje ulukker og spare både samfunnet og den einskilde for store materielle og menneskelege tap, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Tommelfingerregler
SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Statens bygningstekniske etat utarbeidet retningslinjer for når du bør måke taket. Ut fra når huset ditt er bygd, kan man gi noen tommelfingerregler:

· 1949–1969: Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg/m2 (se tabell under for snødybde), mens tunge tak tåler noe mer.

· 1970–1979: Kritisk snølast er rundt 150 kg/m2

· Etter 1979: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS-EN 1991-1-3 for hver kommune, dvs. vanligvis 150-350 kg/m2.

Tabell:
Maksimal snødybde på tak før måking må iverksettes

Snøtype og egenvekt
Kritisk snølast kg/m2
150 kg/m2
250 kg/m2
350 kg/m2
Gammel snø (300 kg/m3)
0,5 m
0,8 m
1,2 m
Våt snø (400 kg/m3)
0,4 m
0,6 m
0,9 m