BE overtar samarbeidet mellom staten og byggenæringen

Byggemiljø-programmet avvikles etter 6 år

0

Byggemiljø-programmet ble opprettet for å utvikle et gjensidig og forpliktene samarbeid mellom statlige styresmakter og bygge- anlegg- og eiendomsnæringa (BAE-næringa). Dette startet i 2005 og forutsetningen var at programmet skulle var i kun seks år.

Formålet var å styrke innsikt og praksis omkring miljøvennlige byggeløsninger hos både næringen og styresmaktene.
Kommunal- og regionaldepartementet vil videreføre nettverksmøter med byggjenæringen for å holde frem dialogen om miljøarbeidet i BAE-næringen. Det skal dessuten satses videre på eksisterende samarbeidsprogram, slik som Lavenergiprogrammet og Nettverk for gjennomføring av nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP-nettverket).

Det vil også kunne bli aktuelt at BE inviterer byggjenæringen til et forpliktende samarbeid for å fase ut farlige stoffer i bygjevarer.

Statens Bygningstekniske etat (BE) overtok samarbeidsrollen fra 1. januar i år.