Den årlige Vannmiljøkonferansen avvikles i Oslo i mars.

Nasjonal Vannmiljøkonferanse avholdes i Oslo i mars

Årets Nasjonale Vannmiljøkonferanse vil bli avholdt i Oslo 16. -17. mars. Konferansen er blant annet en viktig arena for alle som er berørt av Vannforskriften.

0

Det er direktoratene som samarbeider om gjennomføringen av Vannforskriften i Norge, herunder Direktoratet for Naturforvaltning, som har ansvaret for arrangementet i Oslo.

Målsettingen med konferansen er å få overført retningslinjer skaffe til veie og kunnskap og erfaringer som kan benyttes i regional og lokal forvaltning av vann etter Vannforskriften.
I løpet av konferansens to dager vil det være plenumssesjoner, parallelle sesjoner samt en egen utstilling.

Ambisjonen er at Vannmiljøkonferansen skal gi deltakerne nyttige impulser i jobben som skal og må gjøres innen vann- og anleggssektoren i kommunene.

Målgruppen for Vannmiljøkonferansen i 2011 er kommuner. Regional vannforvaltning, fylkeskommuner, fylkesmenn, regionale og sentrale sektormyndigheter, konsulenter, forskningsmiljøer, interesse- og miljøorganisasjoner.

Konferansen avvikles på Oslo, Radisson Blu Scandinavia. Det er påmeldingsfrist 28. februar. Det er mulig å melde seg på via www.vannportalen.no.