Bioenergy Innovation Award 2011 til Sintef -forsker

SINTEF-forsker Edvard Karlsvik har fått den nyopprettede prisen ”Bioenergy Innovation Award 2011” under CenBio-dagene i Trondheim.

0

 Utmerkelsen er en nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi som skal stimulere til og belønne kunnskapsbasert innovasjon og entreprenørskap. Den ble overlevert av professor Johan Hustad, prorektor for nyskaping på NTNU. 

Visjonær og kunnskapsrik
Karlsvik blir av komiteen beskrevet som en mann med innovasjon i blikket. Han berømmes for sine nye ideer og forslag til produkter. I vinter har han lært norske vedovnsbrukere nye fyringsmetoder. Ved å tenne opp fra toppen i stedet for fra bunnen, kan vi halvere utslipp og få en mer energieffektiv forbrenning.

Hans nyeste visjon er å utvikle neste generasjons ovner med henblikk på å redusere partikkelutslippene ytterligere 75 prosent fra dagens nivå. Dette kan være med å fordoble bruken av ved uten å øke de helsefarlige utslippene.

Blant verdens beste
Prisvinneren har jobbet med utvikling av forbrenningsteknologi for ildsteder i en mannsalder og er en av verdens fremste eksperter innen dette området. Hans virke er preget av godt forskningsarbeid, svært tett industrikontakt, stayerevne og langsiktig fokus.

Ni kandidater var foreslått til prisen.