Verneverdige bygg bør slippe eiendomsskatt

Norsk Kulturarv foreslår at ikke bare fredede bygg slipper eiendomsskatt, men også verneverdige bygg.

0

Gamle verneverdige og fredede bygg er dyre å vedlikeholde. Det er bakgrunnen for at Riksantikvaren foreslo at verneverdige og fredede bygg skulle slippe eiendomsskatt. Det er den enkelte kommune som bestemmer om dette skal innføres, og i Fredrikstad slipper nå fredede bygg å betale eiendomsskatt, skriver Fredriksstad Blad.

Nylig sendte Norsk Kulturarv brev til alle ordførere med en oppfordring om å følge opp Riksantikvarens appell fra desember, der de ber kommunene benytte muligheten de har til å frita alle eiere av fredede og verneverdige kulturminner fra den kommunale eiendomsskatten. Eiendomsskatteloven åpner for dette.

Fredrikstad har sin gamle by med mange verneverdige bygg. Rundt 100 huseiere vil dermed slippe eiendomsskatt om forslaget går igjennom, melder Fredriksstad Blad.

Ordfører i Fredrikstad, Eva Kristin Andersen (Frp), er i utgangspunktet positiv til forslaget.

– Personlig er jeg opptatt av å slåss mot eiendomsskatt generelt, så dette synes jeg er et fint utspill. Brevet er så ferskt at det ikke har ankommet mitt kontor ennå, men jeg tar gjerne saken videre når jeg får det, sier hun til avisen.