Cicignonprisen tildelt Siemens

Cicignonprisen er en pris som gis av Trøndelag Personalforum til bedrifter eller enkeltpersoner som utmerker seg med kreativitet eller særskilt innsats innenfor personal- og organisasjonsutvikling eller ledelse. I år gikk prisen til Siemens.

0

Den offensive satsing på seniortiltak er hovedbegrunnelsen at Siemens i år mottok denne utmerkelsen.

– De har arbeidet frem en strategisk og offensiv seniorpolitikk i tråd med utfordringene i den nye pensjonsreformen. De har turt å utfordre det etablerte med å utvide sin aldersgrense til 70 år.
Siemens har gjort alvor av å kunne tiltrettelegge for at medarbeiderne skal kunne stå lenger i arbeid gjennom mange målrettede tiltak, sier juryen i sin begrunnelse.

– For oss i Siemens ser vi dette som et viktig bidrag til å ivareta verdifull ingeniørkompetanse i et marked med stort underskudd på ingeniører. Systematisk fokus på og utvikling av kompetanse hos også eldre arbeidstakere er nødvendig, sier HR-direktør Sissel Vien i Siemens AS.

Trøndelag Personalforum sier videre at Siemens har utviklet HR til et sentralt strategisk redskap for å nå bedriftens forretningsmål. De har høy prioritet på strategiske utviklingsoppgaver og jobber proaktivt og strukturert med å identifisere og utvikle tiltak i tråd med virksomhetens behov. De jobber bevisst med kundefokus, blant annet gjennom utvikling av årlige leveranseplaner for alle forretningsområdene. I tillegg inviteres det til aktiv involvering fra ansatte i utviklingen av en sterk bedriftskultur.