Drypp av svart

Samarbeid mot Svart Økonomi, hvor NHO er en av deltagerne, avholder 15. mars konferansen ”Drypp av svart” – om omfang og behov for å bekjempe svart arbeid, særlig i privatmarkedet.

0

Finansminister Sigbjørn Johnsen lanserer sammen med justisministeren også regjeringens nye handlingsplan mot økonomisk kriminalitet på konferansen. Konferansen er åpen for alle.

Programmet finner du her

Kilde:nho