Handlingsplan mot svart økonomi: – Positive signaler

Handlingsplanen mot svart økonomi ble fremlagt i dag.Det skal vurderes om det bør innføres omvendt avgiftsplikt– eller sisteleddsmoms- i byggenæringen. BNL er fornøyde med at regjeringen er på glid i forbindelse med endringer i merverdiavgiftssystemet.

0

– Det er bra at regjeringen skal arbeide videre med saken. Vårt forslag om sisteleddsmoms vil føre til at vi langt på vei fjerner muligheten til å unndra moms i byggenæringens verdikjede. Sverige har allerede innført en slik ordning og den har gitt gode resultater,sier Ketil Lyng, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

 

Samarbeid med Skatteetaten
– Beskrivelsen av byggenæringen som en av ”verstingene” er en utfordring vi møter med konkrete tiltak. Spesielt fornøyde er vi med at regjeringen viser til at samarbeidet mellom BNL og Skatteetaten skal prioriteres, for å finne tiltak innen skatt og avgift som kan bedre situasjonen, sier Lyng.

Statssekretær i Finansdepartementet, Roger Skjerva lovet flere bransjespesifikke tiltak i sin presentasjon av Handlingsplanen.

– Det er viktig at vi videreutvikler samarbeidet mellom myndighetene og byggenæringen, for å få på plass mest mulig effektive tiltak. Det er likeledes viktig at disse tiltakene gjør det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs, sier Lyng.

 

ID-kort viktig virkemiddel
ID-kort blir løftet frem som viktig i kampen mot økonomisk kriminalitet og sosial dumping. Ordningen er nå under press etter at noen har hevdet det er i strid med reglene om fri flyt av tjenester i EØS-avtalen.

– BNL har over tid jobbet hardt for å forsvare ordningen med ID-kort overfor ESA. Det er viktig at Regjeringen støtterkampen mot klagen til EFTA som setter ID-kortet i fare, sier Ketil Lyng.

Kilde:bnl.no