Laveste sykefravær på fem år

Sykefraværet blant kommuneansatte falt med 9 prosent i fjor, viser nye tall. I tre av fire kommuner faller fraværet.

0

En oversikt Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Kommunal Rapport, viser at det legemeldte sykefraværet blant kommuneansatte var på 7,5 prosentpoeng i fjor.

Det er det laveste siden 2005 og en nedgang fra 8,2 prosentpoeng i toppåret 2009.

Fraværet falt i 321 kommuner, mens det økte i 109.

Én av kommunene som har redusert sykefraværet mest, er Tana, der legemeldt fravær nærmest er halvert ifølge SSBs tall.

Systematisk jobbing over tid er forklaringen, sier personalleder Vigdis Blien i Tana kommune. Kommunen tar tak i utfordringer for ansatte som ennå ikke er sykmeldt, men som kan ha kommet med signaler om at de er i ferd med å bli det.

– Først og fremst handler det om å tilrettelegge på egen arbeidsplass. Et visst sykefravær må du regne med. Men vi kan tilrettelegge forholdene slik at man kan gå på arbeid med den funksjonsevnen man har, slik at folk ikke er helt borte. Nesten ingen av våre ansatte er helt borte, det er bare i korte perioder eller spesielle tilfeller.

Tana ble med i Kvalitetskommuneprogrammet for noen år siden, da sykefraværet lå på 12 prosent.

– Da lærte vi mye av andre, særlig av Mandal kommune. Så laget vi våre egne rutiner, tilpasset vår størrelse og organisasjon, forteller Blien.

Hanne Børrestuen, rådgiver arbeidsgiverutvikling i KS, er naturlig nok fornøyd med utviklingen.

– Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene. En del av nedgangen skyldes at fraværet i fjor var høyere enn vanlig. Samtidig får vi tilbakemeldinger om at det går riktig vei ute i kommunene.

– Er det mulig å få legemeldt fravær ned på 6-tallet?

– Det går absolutt an, hvis man fortsetter å jobbe like systematisk som mange gjør i dag.

 

Sykefravær

Legemeldt sykefravær i kommunene

2004 7,9 %

2005 7,4 %

2006 7,8 %

2007 7,8 %

2008 8,0 %

2009 8,2 %

2010 7,5 %

 

Lavest legemeldt fravær i 2010

Fravær Endr. i %

Etne 3,5 -23

Åfjord 3,6 -16

Bjerkreim 3,7 -31

Aurland 3,7 0

Alvdal 3,9 -18

Balestrand 4,2 -30

Steigen 4,2 -25

Holtålen 4,3 -10

Herøy 4,3 -45

Lesja 4,4 -6

 

Høyest legemeldt fravær i 2010

Fravær Endr. i %

Berg 11,9 22

Evenes 11,9 -8

Ballangen 11,6 -6

Moskenes 10,8 18

Loppa 10,5 15

Porsanger 10,5 -14

Roan 10,4 10

Tranøy 10,4 19

Hurdal 10,2 -1

Namdalseid 10,1 18

(Småkommuner er ikke med i oversikten)

 

Høyest fravær blant storkommunene

Fravær Endr. i %

Ski 10,0 12

Alta 9,8 -4

Sarpsborg 9,6 5

Narvik 9,5 -10

Moss 9,2 -4

 

Lavest fravær blant storkommunene

Fravær Endr. i %

Sandnes 5,8 -14

Larvik 5,9 -12

Karmøy 6,1 -12

Sandefjord 6,4 -10

Stavanger 6,5 -10

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, sykefraværsdagsverk for arbeidstakere i kommunal sektor med legemeldt sykefravær etter arbeidsstedskommune. SSB teller fravær noe annerledes enn kommunene, men i denne statistikken er tellemåten lik for hele landet.