Oslo-lærlinger stryker mest

Stadig flere av Oslos lærlinger sliter med å ta fagbrev. I andre deler av landet gjør lærlingene det bedre.Foreløpige tall for 2010 viser at kun 82 prosent besto den avgjørende fagprøven.

0

Dette er en nedgang på 7 prosent siden 2005, da 89 prosent besto. I landet for øvrig er det 90 prosent som består, skriver Dagsavisen.

Lærling- og elevombudet i Oslo, Sigve Indregard, mener tallene er foruroligende.

– Det er merkelig at Oslo kommer så dårlig ut. Vi vet ikke hva det skyldes. Om opplæringen i Oslo er blitt dårligere og elevene ikke så forberedt på fagprøven, eller om det er kommet andre elever inn nå som før ikke ville fått lærlingplass, sier han.

Han peker på at mange av elevene mener at det er mye teori og at inndelingen i utdanningsprogram blir veldig generell, og at utdanningen ikke retter seg klart nok inn mot selve faget.

Oslo Arbeiderparti har tatt saken opp i bystyret med skolebyråden.

NTB