Arkitektene oppdateres tettere med nye regler

Arkitektene tilbys nå en revidert utgave av MAKS 2010, et prosessorientert kvalitetsstyringssystem som primært er rettet inn mot å ivareta det enkelte arkitektkontors forpliktelser i forhold til lover og forskrifter knyttet til byggesaker.

0

Nå er MAKS 2010 nettbasert og enklere å bruke, og systemet fanger opp endringene i lover og forskrifter som følger av ny Plan- og bygningslov fra 2008, med virkning fra 2009, -10 og -11.

Byggeforskriftene har nå fått en mer dynamisk karakter enn tidligere, det betyr hyppigere revisjoner og endringer. For å følge opp dette vil kvalitetstyringssystemet fra nå ligge på en sentral server og oppdateres årlig i takt med utviklingen av regler, ambisjoner og muligheter for bedre håndtering av dokumenter.

Samtidig med at den reviderte utgaven av MAKS tas i bruk har vi tatt initiativ til et samarbeid med Bygningsteknisk etat (BE), Statsbygg, Standard Norge og representanter for oppdragsgivere og entreprenører for å gjennomgå og utvikle innholdet og funksjonaliteten til systemet i forhold til de ulike partenes forventninger og internasjonale standarder som “ISO 9000-familien”.

Det legges også legge også vekt på å utvikle enkle metoder for å dokumentere utført kvalitetsarbeid gjennom programmet og på gradvis å tilpasse våre systemer til utviklingen innen BIM som prosjekteringsmetode.