Entra med miljøprogram for leverandører

Entra starter utviklingsprogram for miljø. Utviklingsprogrammet er et samarbeidsprosjekt med leverandørene.

0

Entra har samlet 100 av selskapets største leverandører til seminar om miljø og etikk. Seminaret markerte starten på et leverandørutviklingsprogram. I løpet av 2011 skal Entra sammen med leverandørene definere innhold og omfang for programmet, som er planlagt iverksatt i 2012.

 

Viktige innspill
På seminaret presenterte Entra egne ambisjoner, tok i mot utfordringer fra leverandører og opinionsdannere og diskuterte leverandørkrav, på kort og lang sikt. Seminaret ga viktige innspill til leverandørutviklingsprogrammet. Bedre samarbeid i tidlig fase, ivareta ambisiøse mål og innovative løsninger i hele byggeprosessen og ved videre drift av eiendommene, samt å skape åpenhet, tillit, innovasjon og økt tverrfaglighet, er blant temaene utviklingsprogrammet skal jobbe med.

 

Felles forståelse
– Vi er avhengige av et godt samarbeid med leverandører som på lik linje med Entra har høye miljøambisjoner. Vellykket leverandørutvikling kjennetegnes blant annet ved å dele verdisyn og målsetninger, akseptere leverandørenes behov for tilstrekkelig lønnsomhet og å etterstrebe felles incentivstruktur i avtaleforhold, sa Edvard Stendal på seminaret for miljø og etikk.

Øvrige foredragsholdere var administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen i Entra, daglig leder Per N Bondevik i Initiativ for Etisk Handel og professor Gunnar Eskeland ved Norges Handelshøyskole.