Husbanklån til svanemerkete hus

Nå kan alle som vil bygge svanemerkete hus få grunnlån i Husbanken.

0

Alle som ønsker å bygge et svanemerket hus, leilighetshus eller barnehage kan nå få grunnlån i Husbanken dersom bygget også tifredstiller kravene til universell utforming. Dermed blir det mulig for flere til å bygge landets best miljøtilpassa boliger. Bolig- og byggsektoren står i dag for nærmere 40 prosent av energibruken og 40 prosent av materialbruken i Norge. Å bidra til mindre bruk av energi og kjemikalier på denne sektoren er derfor et viktig miljøtiltak.

– Dette er en god dag for norske boligbyggere, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen. Vi tror at samarbeidet med Svanemerket kan bidra til at vi når et av de overordnede målene i boligpolitikken: Flere miljøvennlige boliger og bygg. Her har vi helt sammenfallende interesser!

– Nå gjør vi det enklere å realisere forbrukernes ønske om mer bærekraftige boliger, der hensynet til natur, miljø og egen helse forenes. sier Alvhild Hedstein, direktør i Miljømerking. – Bolig er en stor investering, og nå har vi også sterkere økonomisk insitament til å gjøre boligbyggingen mer bærekraftig.

 

Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen, og direktør i Miljømerking, Alvhild Hedstein signerer samarbeidsavtalen som sikrer dem som vil bygge svanemerkete hus grunnlån i Husbanen. Foto: Svanemerket.

Grønn trivsel med lav strømregning
Et svanemerket hus tar hensyn til miljøet gjennom hele byggeprosessen fra råvare til ferdig hus. Huset tilfredsstiller strenge krav til materialer, ventilasjon og kvalitet. Huset er godt isolert, slik at varmetapet er lite. Energikravene til et svanemerket hus kan sammenlignes med kravene til lavenergihus klasse 1. Dermed behøver du mindre strøm, og kan glede deg over lavere strømregning.