AF Gruppen ønsker å overta aksjemajoriteten i Strøm Gundersen Holding AS

AF Gruppen (AFG) har innledet samtaler med KB Gruppen med den hensikt å overta KB Gruppens eierandeler i Strøm Gundersen Holding AS. Virksomhetene i Strøm Gundersen Gruppen har en forventet omsetning i 2011 på ca. 1,2 milliarder kroner.

0

Eierne av KB Gruppen har informert AF Gruppen om at de vil gjennomføre en deling av KB Gruppens aksjepost i AF Gruppen ASA, slik at disse aksjene blir fordelt mellom KB Gruppens eiere. Dette vil skje før gjennomføring av en transaksjon vedrørende Strøm Gundersen Holding.

En eventuell overdragelse av KB Gruppens eierandeler i Strøm Gundersen Holding vil fremlegges for generalforsamlingen i AF Gruppen og forventes gjennomført i 3. Kvartal 2011.