Forvandler naturgass til flytende drivstoff

Med ny teknologi kan naturgass kan omdannes til drivstoff uten CO2-utslipp.

0

Forskere ved Universitetet i Oslo og firmaet Protia har funnet opp en ny metode som gjør det mulig å omdanne naturgass til flytende drivstoff uten CO2-utslipp. Det eneste biproduktet er rent hydrogen. Nå er forskerne i gang med å kommersialisere metoden, skriver Forskning.no.

Når råoljen pumpes opp fra havet, følger naturgass med. Det er ikke alltid lønnsomt å transportere gassen til land. Gassen blir ofte brent på stedet. Konsekvensen er betydelige CO2-utslipp.

– Med den nye metoden er det mulig å omdanne naturgass til flytende drivstoff i ett kjemisk steg uten CO2-utslipp, forteller professor Truls Norby ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Med dagens teknologi er det dessuten både dyrt og forurensende å omdanne naturgass til flytende drivstoff. Det sør-afrikanske selskapet Sasol produserer mesteparten av landets dieselbehov fra naturgass gjennom en tretrinns kjemisk metode som ble utviklet i Tyskland allerede på 1920-tallet.

Les hele artikkelen på Forskning.no