YIT vant rammeavtale

YIT har skrevet rammeavtale med Departementenes Servicesenter (DSS. YITs divisjon AV og Sikkerhet har vunnet konkurransene «Rammeavtale om kjøp av videoovervåkningskameraer og tilleggsutstyr» og «Bistandsavtale – Avtale om bistand fra konsulent» til DSS.

0

Avtalen omfatter leveranse av videoovervåkningskameraer og tilleggsutstyr. Videre skal YIT tilby installasjons- og tekniske tjenester som omfatter montering, idriftsettelse og feilsøking på sikringstekniske, teletekniske og industrielle elektriske anlegg til DSS.

Avtalen gjelder for 2 år med opsjon på ytterligere 2 års forlengelse. Anslått verdi av avtalen er
3 millioner kroner over de neste 2 årene.

«DSS er en kunde med høy kompetanse som stiller store krav til sine leverandører. Dette er en viktig kontrakt for oss som forsterker vår posisjon i sikkerhetsmarkedet, og vil bli en god og viktig langsiktig kunderelasjon for oss», sier Jon Eggen, salgsleder i YIT.