Tilstandsrapport i rett rekkefølge

Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) argumenterer i DN 2. mai for at norske eiendomsmeglere fortsatt skal bestemme hvilke takstmenn boligselgerne skal benytte.

0

Laugen mener Forbrukerrådet mangler forståelse for samarbeidet mellom takstmann og megler, og at vi stigmatiserer en hel bransje når vi går inn for at godkjent tilstandsrapport skal innhentes før megler engasjeres.

Det er uklart om det er takst- eller meglerbransjen vi stigmatiserer. Det er uinteressant – vi argumenterer ikke for rekkefølgebestemmelsen fordi aktørene er umoralske. Tvert i mot opptrer de rasjonelt innenfor rådende system.

Meglerbransjen er fornøyd med dagens samarbeid. De kontrollerer tilgangen på oppdrag, og selv uten eksplisitt press vil systemet over tid sørge for at takstmenn i boligmarkedet tilfredsstiller meglernes behov. Meglerne ønsker rapporter som gir høy omsetningstakt og høy pris. Samtidig bør de være billige, slik at det blir større rom for meglers eget vederlag.

Riktignok kan dårlige tilstandsrapporter føre til at misfornøyde kjøpere klager til megleren. Men megleren er ikke ansvarlig for boligens tilstand, og kan henvise kjøper til selger eller eierskifteselskap.

Takstbransjen misliker å være avhengige av få, men store oppdragsgivere. Kommer man på kant med megler, kan hele næringsgrunnlaget ryke. Mange føler seg presset – 42 prosent bekreftet dette i en undersøkelse fra NRK FBI. Men det er vanskelig å stå fram. Vi så et unntak i VG 29. april, men fra en takstmann som kan ta oppdrag på andre områder.

Rekkefølgebestemmelsen handler om makt, men er en utmerket regel. Den er bra for selger, som får tid til å utbedre forhold som påpekes. Den er bra for megler, som får kunnskap om boligens tilstand før boligen verdivurderes. Den er bra for takstmann, som ikke vil føle press fra en oppdragsgiver han bare treffer én gang. Og den er bra for samfunnet, fordi gode tilstandsrapporter og færre konflikter forutsetter uavhengige takstmenn.

At tilstandsrapport må foreligge før megleravtale inngås, er ikke til hinder for at selger snakker med eiendomsmeglere før han engasjerer takstmann. Rekkefølgebestemmelsen vil imidlertid tvinge takstmennene til å bli mer synlige. Når vi får krav til rapport og takstmenn, vil det være like lett å finne en god takstmann som en god megler.

Men meglerne avviser problemstillingen og kjemper for sin maktposisjon. Hvem tror det skjer av hensyn til forbrukerne?

Kilde: Forbrukerportalen.
Skrevet av:Torgeir Øines,Fagdirektør bolig,