Mer effektive ID-kort

Det er gjort endringer i regelverket for ID-kortene i byggenæringen. Skattemyndighetene gis nå myndighet til å kontrollere kortene, samtidig som det kommer tiltak mot ugyldige ID-kort.

0

Skattemyndighetene gis nå myndighet til å kontrollere kortene, samtidig som det kommer tiltak mot ugyldige ID-kort.

– Dette er tiltak som gjør det vanskeligere å være useriøs. Det støtter vi, sier Ketil Lyng, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Fra 1. juli må alle bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak for å kunne få id-kort til sine ansatte.

– Kontrollen med bemanningsforetakene blir med dette enklere og vil føre til en mer effektiv regulering, sier Lyng.

ID-kortene er samtidig under press fra ESA som ledd i EUs arbeid med å fjerne hindre for fri flyt av tjenester. Byggenæringens Landsforening har arbeidet aktivt overfor ESA for sikre opprettholdelse av ID-kortene i byggenæringen.

– Endringene som nå kommer viser hvor viktig kortene er for å gjøre det vanskeligere å være useriøs og enklere å være seriøs, sier Ketil Lyng.

Kilde:bnl.no