Skole stengt på grunn av radonstråling

Bjorøy skule i Fjell kommune er stengt med øyeblikkelig virkning på grunn av for høye radonverdier i bygningen.

0

Elevene fikk utedag fredag, mens undervisningen skal foregå på en annen skole neste uke, opplyser skolesjef Ellen Margrethe Hansen til Kommunal Rapport.

Målinger som er gjort ved skolen varierer mellom 104 og 1.259 Bequerel per kubikkmeter i årsmiddelverdi, skriver kommunen på sine nettsider. Statens strålevern tilrår at radonnivået skal holdes på et så lavt nivå som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når nivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³. Radonnivåene skal dessuten alltid være lavere enn på 200 Bq/m³.

Kommunen skal heretter sørge for at ventilasjonsanlegget ved Bjorøy skule går døgnet rundt, og ikke bare om dagen, slik det har vært til nå. Deretter skal radonnivået måles på nytt for å se effekten av full ventilering 24 timer i døgnet.

Radon kan forårsake lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med hvor lenge man oppholder seg der.