Positivt første kvartal for Peab

– Et ytterligere forbedret konjunkturnivå og økt aktivitet på byggmarkedet preger årets første kvartal. Vi står godt rustet for å møte de utfordringer vi har i arbeidet med å etablere oss som Nordens samfunnsbygger.

0

Denne kvartalsrapporten blir min siste som konsernsjef for Peab, og nå tar Jan Johansson over oppdraget med å bringe selskapet videre i Peabs ånd, sier Peabs avgående VD og konsernsjef Mats Paulsson.

– Peab i Norge har en god ordrereserve for 2011. Vi har utfordringer på enkelte prosjekter som er tatt i et marked med lave marginer, men prognosen for året virker innen rekkevidde. Utviklingen og ekspansjonen av Peab Norge er svært positiv og går raskere og bedre enn forventet, sier adm dir i Peab Norge Petter Moe

Noen faktatall:
-Operativ nettoomsetning økte med 22 prosent till 8 797 Mkr (7 189)
-Operativt driftsresultat ble 102 Mkr (107)
-Resultat per aksje før utvanning ble 0,19 kr (0,27)
-Ordreinngangen i første kvartal økte med 20 prosent till 10 306 Mkr (8 591)
-Ordrereserven for Bygg og Anlegg økte med 11 prosent til 29 689 Mkr (26 769)