Tett hus-kontrakt for Høgskolen i Bergen

Statsbygg har signert kontrakt med Leigland Bygg AS for tett hus-entreprisen ved Høgskolen i Bergen.

0

Etter en hard og jevn konkurranse inngikk Leigland Bygg AS og Statsbygg 29. april i år en avtale på 122.9 millioner kroner for tett hus-entreprisen.

Entreprisen omfatter tømmer-, blikkenslager-, murer- og taktekkingsarbeider inkludert fasader og solavskjerming. Arbeidene starter medio august 2011 og forventes ferdigstilt høsten 2013.

Nybygget
Statsbygg er i gang med bygging av ny høgskole i Bergen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet med prosjektet er å samlokalisere alle avdelingene som ligger under Høgskolen i Bergen. Dette omfatter ingeniørfag, lærerutdanning og sosial- og helsefag.

Prosjektet har en brutto arealramme på om lag 51 000 kvadratmeter. Den nye skolen bygges på Kronstad i Bergen, som er en gammel verkstedstomt for NSB. Ferdigstillelse er planlagt til studiestart høsten 2014.