Vedtak fra Boligtvistnemnda blir offentlige

Lekkasje og fukt i den nye leiligheten? Hva regner ekspertisen i en klagenemnd som alvorlige feil og mangler ved nye boliger? Nå blir vedtakene fra Boligtvistnemnda endelig offentlige på en nyoppusset hjemmeside.

0

Dette skjer etter påtrykk fra Forbrukerrådet.

– Vi er fornøyd med at vedtakene i Boligtvistnemnda nå offentliggjøres. Det vil gjøre praksisen mer kjent, og gjøre det lettere for forbrukerne som vil klage å vurdere om de har en god sak, sier fagdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet.

Frem til nå har avgjørelsen fra denne klagenemnda vært så godt som utilgjengelige for offentligheten. Men nå tas skjeen i en annen hånd – og det skjer på en nyoppført hjemmeside.

Dette er Boligtvistnemnda
Boligtvistnemnda behandler klager som gjelder kjøp og oppføring av nye boliger. Nemnda skal også ta for seg saker som gjelder fritidsseksjoner, eierseksjoner og tilbygg, men skal ikke behandle kjøp og salg av eldre boliger.

For at Boligtvistnemnda skal ta opp en tvist til behandling, må forbrukeren først ha reklamert skriftlig til entreprenørbedriften. Forbrukerrådet står sammen med Boligprodusentenes Forening, Byggmesterforbundet og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, bak nemnda.

Nemnda behandler bare tvister der den profesjonelle parten er medlem i en av de tre bransjeforeningene.

Nemnda behandler ikke kjøp og salg av eldre boliger.

Lekkasjer og fukt
I 2010 fikk Forbrukerrådet 3938 henvendelser om boligkjøp, og 964 av disse dreide seg om mangler ved nyoppføring av bolig.

Den største enkeltgruppen av skader er lekkasje og fukt i tak, vegger, gulv og grunnmur.

Byggeskader som dette kan regnes som mangler, ifølge avhendingsloven, bustadoppføringsloven eller forbrukerkjøpsloven, og gir 5 års reklamasjonsrett.

Kilde: Forbrukerportalen