Peab Norge kjøper opp K.Nordang

K. Nordang AS er lokalisert med kontorer på Stranda og i Ålesund i Møre og Romsdal og er et av de ledende entreprenørselskapene i regionen. De utfører i tillegg kran og montasjearbeider i hele Sør-Norge.

0

K. Nordang utfører alle entrepriseformer innenfor offentlig og privat sektor og har stått for mange kjente bygg i regionen. K. Nordang har en årlig omsetning på ca. 350 MNOK og 81 faste medarbeidere.

– K. Nordang har en sterk lokal forankring med flere gode og viktige kunder. Gjennom oppkjøpet vil Peab gjøre alt for at dette forholdet skal bevares og videreutvikles, ikke minst gjennom tilførsel av kompletterende kapasitet og kompetanse. Vi håper og tror at oppkjøpet vil skape en positiv forventning blant kundene i området, sier adm dir Petter Moe i Peab Norge.

– Vi har en strategi om å bli landsdekkende, og K. Nordang er et solid selskap som vil sørge for at Peab får et sterkt fotfeste i Møre-regionen. Samtidig har Due diligence-prosessen avdekket at selskapet passer godt inn hos Peab, sier Petter Moe.

– Vi ser frem til å bli en del av et større system med en bredt sammensatt og profesjonell organisasjon, sier adm dir i K. Nordang Kjetil Nordang. -Vi gleder oss veldig til å utvikle K. Nordang som en region i Peab, sier Kjetil Nordang, som vil inngå i Peab Norges ledergruppe.

Morten Stjern, som er direktør for vekst i Peab Norge, har ledet selskapsgjennomgangen på vegne av Peab. – Vi har gjennomført en Due diligence med egne ressurser, noe som har vært lærerikt og utviklende. Jeg opplever at vi har et felles verdigrunnlag og en sammenfallende kultur, samtidig som det er en positiv forventning blant de ansatte i K. Nordang, sier Morten Stjern.

Oppkjøpet er godkjent av konkurransemyndighetene.