Energi21 neglisjerer bioenergi

Energi21 har i sin siste rapport som ble overlevert OED den 17. juni fullstendig neglisjert bioenergi, både i form av lokale energisentraler og fjernvarme uttaler Nobio.

0

Daglig leder i NoBio, Cato Kjølstad mener det er oppsiktsvekkende at styret i Energi21 ikke har tatt med det betydelige potensialet som ligger i å utvikle fremtidens varmeenergimarked. Det er også uheldig at sluttrapporten er så smal all den stund den er overlevert OEDs politiske ledelse som anbefalinger mht fremtidige prioriteringer. NoBio vil be Deaprtementet ikke legge vekt på denne rapporten, avslutter Kjølstad

Du kan lese mer her