Økt aktivitet og godt resultat i Veidekke

Veidekke økte omsetningen i andre kvartal med 9 % sammenlignet med fjoråret. Ordrereserven har økt med 14 % hittil i år. «Resultatene viser god utvikling innen boligmarkedet, men også marginpress for entreprenørvirksomheten.

0

Alt i alt gir andre kvartal et godt grunnlag for Veidekkes videre utvikling», sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Veidekkes omsetning i andre kvartal var 4 634 MNOK (4 327 MNOK i 2010). Resultatet før skatt ble 390 MNOK (163 MNOK). Resultatet pr aksje ble kr 2,40 (kr 0,90). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 13,9 mrd. NOK (12,3 mrd. NOK). (NB: Tallene er hentet fra segmentregnskapet)

Entreprenørvirksomheten
Den positive utviklingen i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet fortsatte i andre kvartal, og Veidekkes ordrereserve økte med 8 % i løpet av kvartalet. I den norske virksomheten er resultatet preget av fortsatt marginpress samt nedskrivning på et større prosjekt. I Sverige økte både omsetningen med 30 % og resultatmarginen ble 3,2 %. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i andre kvartal 3 672 MNOK (3 294 MNOK) og resultatet 73 MNOK (110 MNOK).

Eiendomsutvikling
I boligmarkedet har den gode utviklingen fra 2010 fortsatt, særlig i de store byene. For Veidekke har dette gitt en markant aktivitetsøkning og resultatforbedring. I tillegg fikk Veidekke en resultateffekt på 133 MNOK gjennom kjøpet av Bouwfonds (NL) aksjer i Bouwfonds Veidekke AB. Antall boliger i produksjon ved kvartalets utgang var 1 158 (614), og i alt solgte Veidekke Eiendom 178 boliger i løpet av årets andre kvartal (159). Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i andre kvartal endte på 377 MNOK (306 MNOK) og resultatet ble 177 MNOK (13 MNOK).

Industri
Samlet omsetning i Veidekke Industri i andre kvartal ble 827 MNOK (849 MNOK), mens resultatet ble 161 MNOK (48 MNOK). Salget av Veidekke Gjenvinning ble gjennomført i juni måned og ga en resultateffekt på 109 MNOK. Innen asfaltområdet gikk omsetning og resultat noe ned, noe som ble kompensert av virksomheten innenfor pukk- og grus og veivedlikehold..

HMS
Sykefraværet for alle ansatte i Norge i andre kvartal var 5,7 % (5,5 %), mens det i Sverige var 3,6 % (3,1 %) og i Danmark 2,1 % (2,5 %). H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr million arbeids­timer) endte på 5,7 (5,4) i andre kvartal.

Det vises også til styrets rapport for andre kvartal 2011 som er vedlagt denne pressemelding.