Godt resultat og rekordstor ordreserve

AF Gruppen leverte et godt resultat for 2. kvartal. Selskapet har en rekordhøy ordrereserve.

0

AF Gruppen hadde 2. kvartal i 2011 inntekter på MNOK 1 701 (1 456) og et resultat før skatt på MNOK 81 (82). Dette tilsvarer en resultatmargin på 4,7 % (5,6 %). For 1. halvår 2011 var inntektene på MNOK 3 168 (2 879) og resultat før skatt på MNOK 142 (173).

Kontantstrøm fra driften var MNOK 200 (83) i 2. kvartal og MNOK 267 (167) i 1. halvår. AF Gruppen hadde pr. 30.06.11 netto rentebærende fordringer på 634 (189). Ordrereserven pr. 30.06.11 var på MNOK 9 115 (6 561).

H-verdi i 2. kvartal var 1,3 og sykefraværet var 3,1 %. For den norske delen av virksomheten var H-verdien 0,8 og sykefraværet 3,1 %. Akkumulert for 2011 er H-verdien 2,0 og sykefraværet 3,5 %.

-AF Gruppens medarbeidere har vist evne og vilje til å være konkurransedyktig i et krevende marked. Det har gitt gode resultater. Ordrereserven er på et rekordhøyt nivå og vår finansielle posisjonen er meget sterk. Fremtidsbildet er variert, men vi har et godt fundament for videre lønnsom vekst, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.