Høy aktivitet i NCC i Norge

Etter årets tre første kvartal kan NCCs norske virksomhet rapportere om høy aktivitet. NCC Constructions omsetning i årets ni første måneder var MNOK 2.892, en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet er imidlertid negativt, med MNOK -15.

0

Omsetningen og driftsresultatet i tilsvarende periode i 2010 var henholdsvis MNOK 2.477 og MNOK 94. Ordreinngangen fra januar til og med september i år var MNOK 3.107. Sammenlignet med fjoråret har ordreinngangen økt med MNOK 447, tilsvarende 17 prosent.

-Det er høy aktivitet i markedet og vi er fornøyd med økning i både omsetning og ordreinngang. Samtidig er jeg misfornøyd med at resultatet er negativt. Det er i hovedsak et hotellprosjekt og en garantisak i et eldre prosjekt som gjør at årets resultat er negativt hittil i år. Vi ser positivt på markedsutviklingen, og opprettholder våre ambisiøse vekstplaner, sier Peter Gjørup, administrerende direktør i NCC Construction.

NCC Roads hadde høy aktivitet i første kvartal innen vinterdrift på de ni driftskontraktene selskapet har med Statens vegvesen. Andre og tredje kvartal har vært preget av høy aktivitet i selskapets asfaltvirksomhet og pukk og grus. I tillegg har det vært en solid oppdragsmengde på profilbetong i løpet av årets ni første måneder. Fra 1. september fikk Veiservice sin 10. driftskontrakt med Statens vegvesen.

-Vi er meget godt fornøyd med det høye aktivitetsnivået innen både asfalt, pukk og grus og veiservice, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

NCC Property Development har i årets tre første kvartal hatt fokus på kjøp av nye utviklingseiendommer og har konkret jobbet med oppstart av flere kontorprosjekter i Oslo og Stavanger.

-Vi merker at utviklingen av næringsbygg har hatt en positiv utvikling etter finanskrisen, samtidig som den pågående finansielle uroen bidrar til at leietakere og investorer er mer forsiktig og avventende enn vanlig. Det har redusert tempoet i utleie- og transaksjonsmarkedet. Vi tror denne trenden vil snu når det foreligger en løsning i eurosonen, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC Bolig solgte i årets tre første kvartal 87 boliger og startet bygging av i alt 97 boliger. NCC Bolig opplever et godt marked for nybygg og har flere spennende prosjekter under utvikling. Men, med bakgrunn i blant annet den finansielle uroen og mulig økt egenkapitalkrav kan prisutviklingen bli noe lavere fremover.

-Vi er positiv til utviklingen fremover. Det er fortsatt underskudd på igangsettelse av nye boligprosjekter, spesielt i sentrumsnære områder, og det er gode utsikter til lav rente lenge i Norge, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

 

Nøkkeltall for NCC Construction AS:
Millioner kroner
Jan. – sep. 2011
Jan. – sep. 2010
Helår 2010
Ordreinngang
3.107
2.660
3.664
Omsetning
2.892
2.477
3.640
Driftsresultat (EBIT)
-15
94
123
Driftsmargin
(EBIT %)
-0,5 %
3,8 %
3,4 %
Det opplyses ikke om regnskapstall for NCC Roads, NCC Property Development og NCC Bolig på landsnivå. Disse inngår i resultatet for de enkelte enheter på konsernnivå.
NCC konsernet, med aktiviteter i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg, omsatte for MNOK 29.826 i årets ni første måneder.
Nøkkeltall for NCC AB:
Millioner kroner
Jan. – sep. 2011
Jan. – sep. 2010
Helår 2010
Ordreinngang
37.209
33.750
46.070
Omsetning
29.826
28.201
41.440
Driftsresultat (EBIT)
759
1.163
1.890
Driftsmargin
(EBIT %)
2,5 %
4,1 %
4,6 %
Tall i MNOK
 

NCC og arbeidsmiljø

Helse, miljø og sikkerhet står alltid først på dagsorden i NCC. Derfor arrangerte NCC i Norge en HMS-uke fra 12. til 16. september. I løpet av uken ble det arrangert flere samlinger, kurs og øvelser, blant annet i samarbeid med lokalt brann- og redningsvesen. I tillegg arrangerte hele NCC konsernet en Awareness Day 14. september, hvor arbeidet ble stoppet én time på alle byggeplasser og kontorer i hele konsernet.

NCC Constructions H-verdi siste 12 måneder var 7,5 og sykefraværet var 4,94 prosent.

-Denne uken ble brukt til å reflektere over og drøfte hvordan arbeidsulykker skal unngås. Skadefraværet er fortsatt for høyt, og vi har en målsetning om H-verdi under 4. Derfor var det bra med engasjerende diskusjoner som ga flere gode forslag til hvordan vi samlet kan få ned antall ulykker, sier Gjørup.