Slutt på bøter for ulovlige innkjøp

Klagenemnda for offentlige anskaffelser får ikke lenger utstede bøter til kommuner som kjøper inn varer direkte.

0

«Departementet er oppmerksom på at en overgang fra dagens system kan føre til at færre saker om ulovlige direkte anskaffelser blir håndhevet» Det foreslår administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap). Regjeringen la i dag fram et forslag om å endre hvordan reglene om offentlige anskaffelser håndheves.

Forslaget er basert på en utredning som ble lagt fram i fjor, der hensikten er å justere norsk regelverk på grunn av endringer i EU.