Millionkontrakt på modulbygg

Undervisningsbygg signerte kontrakt med svenske ArcaFlex AB i dag om produksjon av modulbaserte skole- og barnehagebygg, kalt Superkuben. Første leveranse har en verdi på 45 millioner kroner.

0

Det er en ettårig rammeavtale som er inngått med opsjon for ytterligere produksjon ett år av gangen.

– For Undervisningsbygg er dette en viktig avtale. Oslo har et behov på 17.600 elevplasser i kommende tiårsperiode og vi vil trenge et effektivt og fleksibelt system med kort byggetid og god kvalitet, forteller adm. direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg. Hun legger til at første modulbaserte skolebygg på 1.700 kvadratmeter skal leveres til Skøyen skole i 2012.

– Superkuben er et standardisert byggesystem med høy ferdighetsgrad fra fabrikken. Produksjonen har fokus på kvalitet, miljø, sikkerhet, estetikk og fleksibilitet. Superkuben er et innovasjonsprosjekt utviklet av Undervisningsbygg og Omsorgsbygg i Oslo kommune. Fleksibiliteten på Superkuben er høy med mulighet til å flytte modulene etter bruk dit hvor behovene er størst. Vi ser fram til et spennende samarbeid, forteller adm. direktør Anders Nilsson i ArcaFlex AB.