Støttet fjernvarmeprosjekter med 176 millioner

Enova har hittil i år støttet ulike fjernvarmeprosjekter med over 176 millioner kroner. Prosjektene skal gi 223 GWh fornybar fjernvarme.

0

38 fjernvarmeprosjekter har til sammen fått nærmere 176 millioner i støtte fra Enova hittil i år. Av dette har vel 100 millioner har gått til infrastrukturprosjekter og utvidelse av eksisterende fjernvarmeanlegg.

De fleste større steder i Norge har nå enten etablert, eller er i gang med å etablere fjernvarme.

Økt tilgjengelighet
-Enova har de siste 10 årene støttet utbygging av over 5 TWh fjernvarme, sier adm.dir. i Enova, Nils Kristian Nakstad.

-Dette er prosjekter som nå er under bygging rundt om i Norges land. Utvidelse og fortetting kommer som et naturlig neste steg i fjernvarmeutbyggingen.

Med de siste vedtakene har Enova kontraktfestet 223 GWh fornybar fjernvarme med ulike utbyggere i 2011.

– Enova jobber for at fornybar varme skal bli den foretrukne formen for oppvarming. Utbygging av fjernvarme gjør fornybar og miljøvennlig varme tilgjengelig for enda flere byggeiere, sier Nakstad.

Flere søknader
Nakstad forteller om en økning i søknadstall når det gjelder støtte til ulike fjernvarmeprosjekter. Til nå har Enova mottatt 54 slike søknader. Veksten gjelder spesielt utvidelse av eksisterende fjernvarmenett.

– Veksten i søknader reflekteres også i hvor mange prosjekter som får støtte. Samtidig ser vi at prosjektstørrelsen går ned.

Enova tilbyr støtteordninger til private og offentlige aktører som vil energieffektivisere og bidra til økt omlegging til fornybar varme.