– Riktig å sette ned renten

– Uro i finansmarkedet og utsikter til lavere vekst i Europa kan spre seg til Norge, det gir lavere utsiktene til Norsk økonomi. Derfor var det riktig å sette ned renten, sier Audun Lågøyr, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening.

0

Selv om den delen av næringslivet som leverer til oljesektoren går godt er det stort press på konkurranseutsatt industri, herunder Treindustrien.

– Lav rente hjelper den konkurranseutsatte industrien. Samtidig mener vi at Regjeringen burde reversert innstrammingene i permitteringsregelverket og ikke bare ventet på om situasjonen forverrer seg, sier Lågøyr.

Visesentralbanksjefen var ikke bekymret for at den lave renten kunne føre til en boligboble. Han mente det var opp til bankene å vurdere kundenes betalingsevne når de låner til bolig.

– Stor befolkningsvekst, inntektsvekst, sentralisering og lav boligbygging driver boligprisene opp. Det har sentralbanksjefen også forstått, sier Audun Lågøyr.