Ny nettside om velferdsteknologi

Norsk Teknologi lanserer nye nettsider om det temaet velferdsteknologi. Her finnes aktuelt stoff om temaet, begreper og aktører.

0

Du finner også filmer som viser velferdsteknologi i praksis og vår veileder om tekniske funksjoner i bygg. Flere konkrete eksempler vil komme. Følg med, sidene oppdateres jevnlig.

Velferdsteknologi bidrar til at eldre og pleietrengende mennesker kan bo hjemme, og være trygge, sikre og selvhjulpne i egne boliger. Medlemsbedriftene i Norsk Teknologi leverer fremtidsrettede, innovative løsninger og tjenester innen dette markedet, skriver Norsk Teknologi på sine hjemmesider.

Til nettsidene.