Optimisme og frykt blant toppsjefer

Verdens toppsjefer er optimister på egne vegne, men verdensøkonomien har de liten tro på. Det er blant konklusjonene i en global lederundersøkelse gjennomført av PwC og offentliggjort på World Economic Forum i Davos.

0

– Kun 15 prosent tror på forbedring i verdensøkonomien i 2012. Hele 48 prosent tror på nedgang, sier Håvard Abrahamsen, administrerende direktør i PwC Norge. – Men det kommer til å bli et røft år, spesielt i Vesten. Optimismen som hadde begynt å bygge seg opp etter 2008-krisen, er svekket.

PwC, som er Norges og verdens største aktør innen revisjon og rådgivning, offentliggjør ved inngangen til året sin Annual Global CEO Survey på World Economic Forums møte i Davos.

– Mange land har over lang tid drevet en økonomisk politikk som ville skapt krasse bemerkninger fra revisor dersom de var private bedrifter, sier Abrahamsen

Og selvtilliten er høy hos bedriftene. Tre ganger så mange toppledere tror på egen vekst enn på at forbedring for verdensøkonomien. Det er nesten like mange som før finanskrisen.

– 40 prosent av toppsjefene er svært trygge på en omsetningsvekst i 2012. Det kan bety at krisen har lært lederne hvordan man skal navigere i turbulente tider. Tre av fire har effektivisert driften og kuttet kostnader i 2011, sier Abrahamsen.

Men eurokrisen setter dype spor. Tre av fire europeiske toppsjefer tror mangel på tilgang på kapital fra usikre finansmarkeder vil påvirke egne muligheter for vekst.

Troen på egen vekst i gjenspeiles i at over halvparten av toppsjefene forventer å øke antallet ansatte i år. I vesten er et økt skattetrykk en mulig trussel mot det.

– De europeiske toppsjefene er bekymret for at skattetrykket vil øke, forteller Abrahamsen.

Globale trender som fremheves i PwC-rapporten:
Asia, Afrika og Latin-Amerika har en sunn økonomisk utvikling. Store internasjonale bedrifter er til stede her, og høster gevinster av økt kjøpekraft i disse regionene.

Vesten er ikke lengre viktigst: 6 av 10 av verdens toppsjefer mener emerging markets er viktigere for bedriftens fremtid enn vesten og Japan. BRIC-landene, sammen med USA og Tyskland, er viktigst for vekst.

Kina oppfattes som det viktigste landet for fremtidig vekst. En av tre ser på Kina som viktigst, 22 prosent USA, med Brasil jagende bak (15 prosent).

Færre bedrifter planlegger M&As i 2012 enn i 2011. Finansmarkedene er for ustabile.

Risiko og usikkerhet er av de største bekymringene. I Vest-Europa pga ustabile finansmarkeder, i USA er stadig flere bekymret for den offentlige gjelden.

Volatile priser på innsatsfaktorer og valutasvinginger fortsetter å presse marginene i flere bransjer