Frokostseminar 1.mars: Norge som energinasjon

NHOs Energipanel, med 19 næringslivsledere, har utviklet næringslivets energipolitiske plattform. Her knyttes energipolitikken sammen med klimapolitikk og næringspolitikk. Dette blir presentert på et energiseminar i Oslo torsdag 1. mars.

0

Verdens energiforbruk er økende, samtidig som de globale klimagassutslippene må reduseres kraftig. Norges energiressurser og den kompetansen vi har utviklet har gitt oss en viktig rolle som internasjonal leverandør av energi og energirelaterte produkter og tjenester.

Plattformen er basert på Næringslivets klimahandlingsplan, og vurderer spesielt olje- og gassklyngen og kraft- og prosessindustrien. NHOs Energipanel peker på følgende områder med stort potensial for videre utvikling:

-Norske energiressurser er en del av klimaløsningen for Europa
– Kraftforedlende industri eksporterer fornybar energi i fast form
– Energiressursene skaper global leverandørindustri
– Energiløsningene krever kompetanse- og teknologiutvikling

Program
Kl. 7:30: Registrering og enkel frokost
Kl. 8:00: Norge som energinasjon – NHOs Energipanels anbefalinger v/adm. direktør John G. Bernander, NHO
Kl. 8:15: Energi for lavutslippssamfunnet – verdiskapingsmuligheter fra norske energiressurser frem mot 2050:

Innlegg og debatt med:
– Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft
– Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, Hydro
– Konserndirektør Øystein Michelsen, Statoil
– Stortingsrepresentant Erling Sande, leder, Stortingets energi- og miljøkomité
– Stortingsrepresentant Eirin Sund, nestleder, Stortingets energi- og miljøkomité
– Stortingsrepresentant Nikolai Astrup, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité

Spørsmål fra salen.

Kl. 9:45: Avslutning