Vannprisen for 2012 gikk til Magnar Sekse, som er en sentral person i det norske vann- og avløpsmiljøet.

Magnar Sekse tildelt Vannprisen 2012

På et seminar i regi av Norsk Vannforening i går ble VA-sjef Magnar Sekse i Bergen kommune tildelt Vannprisen for 2012.

0

Vannprisen er innstiftet av Norsk Vannforening og RIF og deles ut hvert år. Prisen for 2012 gikk til Magnar Sekse, som er en sentral person i det norske vann- og avløpsmiljøet. I juryens begrunnelse var det særlig lagt vekt på Magnars sterke faglige kompetanse og hans engasjement for VA-fagets utvikling. Magnars mange bidrag på nasjonalt og internasjonalt nivå ble også fremhevet, blant annet de mange verv han har påtatt seg gjennom årene i bl.a. Norsk Vannforening, Tekna, SSTT og Norsk Vann.

I sitt prisvinnerforedrag tok Magnar forsamlingen med på en faglig reise gjennom sin yrkeskarriere i Bergen kommune. Bergen har hatt en stor utvikling på VA-området de siste 20-30 årene, men står fortsatt overfor utfordringer, som klimatilpasning og bærekraftig ledningsfornyelse.

Kilde: Norsk vann